Strona główna

 

       Przedszkole nr 1

w Płońsku, ul. Kolejowa 5

tel./fax. 23 662 22 71

pn1@przedszkole1.plonsk.pl

 

    

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Przedszkola nr 1 w Płońsku, ul. Kolejowa 5, informuje Rodziców,

że w związku z uruchomieniem procesu naboru dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022

podaje do wiadomości harmonogram rekrutacji.

          Harmonogram rekrutacji (*.doc)

  

DATA

DZIAŁANIE

01.03. 2021 – 31.03.2021

WYDAWANIE WNIOSKÓW

01.03.2021–  09.04.2021

ZWROT WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

16.04.2021

ZEBRANIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ

19.04.2021

PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI LISTY OSÓB PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

do 26.04.2021

SKŁADANIE WNIOSKÓW DO KOMISJI REKRUTACYJNEJ O UZASADNIENIE ODMOWY PRZYJĘCIA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA

do 04.05.2021

SKŁADANIE ODWOŁAŃ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka  do Przedszkola nr 1   2021/2022

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenia:

 

                                                                          ZAPRASZAMY!

     

Dyrektor Alina Paczkowska

i Rada Pedagogiczna

Przedszkola nr 1 w Płońsku

 

 

 

 

Strona główna