Strona główna

Informacja dla rodziców

Szanowni Rodzice nasze przedszkole przystąpiło w bieżącym roku

szkolnym do przedsięwzięcia edukacyjnego Master Eco.

Jest to  projekt o charakterze ciągłym.

Master Eco to znak jakości, wyróżnienie i  promocja przedszkola, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechnia koncepcję zrównoważonego rozwoju, jest wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włącza środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Master Eco jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad  zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

Materiały:

Zasady edukacji ekologicznej (.doc)

Aspekty zrównoważonego rozwoju (.doc)

Świadomy konsument (.doc)