Pismo Gminnego Komisarza Spisowego dot. promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Pismo do pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych