Strona główna

 

ŻELAZNE REGUŁY WYCHOWAWCZE DLA MŁODYCH RODZICÓW

 

1.     Nigdy przy dzieciach nie kłóćcie się. Jeżeli zaistnieją nieporozumienia, załatwiajcie to między sobą, bez świadków.

2.     Nigdy przy dzieciach nie róbcie wymówek i nie sprzeczajcie się, zwłaszcza na

ich temat.

3.     Nigdy nie pozwalajcie dzieciom na rzeczy zabronione przez drugie z rodziców.

4.     Nigdy nie zwierzajcie się dziecku z wzajemnych żalów.

5.     Nigdy w obecności dzieci nie wypominajcie sobie wad ani przewinień.

6.     Nigdy nie podważajcie szacunku ani nie osłabiajcie miłości dziecka do drugiego z rodziców.

7.     Nigdy nie mówcie dziecku: “Tylko nie mów tego mamie”, albo “Nic nie powiedz ojcu”.

8.     Nigdy nie mówcie dziecku: “Powiem tatusiowi, jaki byłeś dziś niegrzeczny”.

Jeżeli dzieci straszy się ojcem, to jak mogą go kochać i mieć do niego zaufanie?

9.     Nigdy nie wydawajcie dzieciom nieprzemyślanych poleceń. Nie wolno ich też co chwila zmieniać, aby dziecko nie spostrzegło, że nakazy i zakazy zależą  wyłącznie od chwilowych humorów czy nastrojów.

10.  Nigdy nie wyróżniajcie żadnych z dzieci, lecz wszystkie traktujcie sprawiedliwie.

11.  Nie bądźcie rodzicami, którzy wszystko wykonują za dzieci, ale stawiajcie im słuszne wymagania i powoli wdrażajcie do samodzielnej pracy.

  12. Bądźcie tacy, jakimi chcielibyście widzieć wasze dzieci.

Strona główna

 

SZUKAJMY DROGI DO NASZYCH DZIECI

1.     Przyglądaj się dziecku jak komuś, kto odbywa ciężką wspinaczkę pod wysoką górę.

2.     Zauważaj jego mocne strony.

3.     Naucz się słuchać.

4.     Szanuj uczucia swojego dziecka.

5.     Każdego dnia doceń coś, co dziecko zrobi dobrze.

6.     Dziel się z dzieckiem swoimi uczuciami.

7.     Bądź stanowczy pomagając dziecku w dokonywaniu zdrowych wyborów.

8.     Zacieśnij więź między domem a przedszkolem (szkołą).

Dziel się z wychowawcą tym, co lubisz i podziwiasz w swoim dziecku.

9.     Ucz swoje dziecko, że nie jest tylko samym ciałem.

10. Twórz i pielęgnuj pozytywną atmosferę w domu.

11. Ciesz się i baw ze swoim dzieckiem.

12. Dawaj dziecku to, co masz w sobie cennego i ważnego.

13. Interweniuj, gdy twoje dziecko mówi o sobie negatywnie.

14. Mów szczerze o wszystkich oczekiwaniach.

15. Pozwalaj dziecku brać udział w decyzjach i wyborach dotyczących jego samego i waszej rodziny.

16. Słuchaj nie osądzając.

17. Jasno formułuj wymagania.

18. Wprowadź na stałe humor w wasze życie.

19. Nigdy nie zawstydzaj, nie ośmieszaj ani nie wprawiaj dziecka w zakłopotanie.

20. Okazuj swojemu dziecku Miłość bez stawiania warunków.

Wzajemna miłość to pozwolić Tobie i Mnie być sobą.

Strona główna