Powrót

 

REBUSY -  rozwiązywanie rebusów przyczynia się do doskonalenia u dzieci umiejętności analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej oraz czytania ze zrozumieniem. Najpierw powinny to być rebusy proste, a więc takie, w których po złączeniu nazwy obrazka z literą lub sylabą powstaje od razu nowy wyraz. Następnie stopniowo wprowadzamy nieco trudniejsze kombinacje w postaci przekształceń, takich jak określanie lub wymiana liter.

        Atrakcyjność tej formy rozrywek umysłowych powoduje, że praca przekształca się w przyjemne, lubiane przez dzieci ćwiczenia pobudzające je do częstego, systematycznego powtarzania czynności niezbędnych do wyrobienia umiejętności czytania.

Dzieci rozwiązując rebusy dokonywały różnorodnych operacji umysłowych np.: łączyły wyraz z literą, literę z wyrazem, sylabę z wyrazem - tworząc nowy wyraz - będący rozwiązaniem rebusu. Rebusy pozwalają odkryć to co nowe, stąd tak duże zainteresowanie dzieci. Dziecko odczytując wyraz odczuwa dużą przyjemność i cieszy się, że „umie czytać”, a jednocześnie jest przekonane, że nauka czytania nie jest czymś trudnym i na pewno sobie z tym poradzi.

          Rebusy pobudzają zainteresowanie dzieci znakami graficznymi. Aktywizują myślenie. Wzbogacają słownik dziecka. Są doskonałą zabawą dającą wiele radości i satysfakcji z rozwiązania zagadki. Zabawa w rebusy jest także ćwiczeniem procesów analizy i syntezy.

Istotą rebusów obrazkowo - literowych jest tworzenie nowego wyrazu. W zależności od układu obrazka i liter, są one różnorodne i różny jest stopień trudności ich odgadywania. Sięgając po rebusy należy pamiętać o zasadzie stopniowania trudności. Najłatwiejsze do zrozumienia przez dzieci sześcioletnie są takie rebusy, w których nowy wyraz powstaje w wyniku połączenia nazwy przedmiotu przedstawionego na obrazku i litery lub liter umieszczonych za obrazkiem. (serce, ulica, pasta)

Trudniejsze nieco są rebusy, w których nowy wyraz powstaje z połączenia liter poprzedzających obrazek. Dziecko musi przeczytać litery, często nic nie znaczące  i połączyć  je  z  nazwą   przedmiotu  przedstawionego  na   obrazku. (rosa, kompas) W pracy z dziećmi stosujemy także rebusy, w których rozwiązanie zagadki (czyli nowy wyraz) powstaje w wyniku pominięcia ostatnich liter nazwy wyrazu, umieszczonego z lewej strony rysunku. Litery umieszczone za obrazkiem są w rebusie skreślone. Bardziej skomplikowanym rodzajem rebusów są takie, w których litery występują na początku rebusu, potem umieszczony jest obrazek, a za nim znów litery.  W  wyniku  złożenia liter, nazwy obrazka i liter powstaje nowy wyraz. (traktor, klasa)

          Dzieciom chętnym i zainteresowanym zabawą w rebusy możemy podsunąć jeszcze trudniejsze zagadki. Polegają one na tym, aby w nazwie przedmiotu przedstawionego na rysunku zamienić jedną literę. Zamiana ta może nastąpić w wyniku zamiany pierwszej, środkowej lub ostatniej litery. To, że wymieniamy litery w wyrazie, oznaczone jest znakiem równania. (worek w = k, baran r = n)

          Często wykorzystujemy rebusy do utrwalenia nowo wprowadzonych liter. Dzieci chętnie odczytują rozwiązanie. Gdy poznają więcej liter, można im zaproponować, aby układały rozwiązanie rebusu z liter lub sylab.

Samodzielne rozwiązywanie różnorodnych zadań: rebusów, zagadek, krzyżówek, układanek, plątaninek i in., sprawia dzieciom satysfakcję, mobilizuje do wysiłku umysłowego oraz sprzyja pozytywnej rywalizacji.